Rulouri de gazon sector 3
Rulouri de gazon sector 3
În urma unei tăieri corespunzătoare, în primele 3-4 zile după tunderecontinuă dezvoltarea vechilor frunze după care pornesc în vegetaţie noi frunze.
Rulouri de gazon sector 3
Înălţimea de tăiere depinde şi de modul de folosire a gazonului. De exemplu pentru un hipodrom înălţimea optimă de tăiere este de 8-10 cm, pentru un terende golf este de 3-6 mm, pentru un teren de fotbal sau rugby înălţimea maximăregulamentară este de 4 cm.
Rulouri de gazon sector 3
Coronamentul gazonului este constituit din totalitatea frunzelor sale, iar  prin cosire (reducerea înălţimii) se modifică structura acestuia. O înălţime mai marereduce circulaţia aerului de la suprafaţa solului, fiind influenţat şi de densitateacoronamentului care este dat de numărul total de frunze dintr-un anumit spaţiu. Cucât densitatea frunzelor este mai mare, cu atât şi circulaţia aerului este mai limitată.
Rulouri de gazon sector 3
Primăvara şi toamna tăierile pot fi mai scurte (3-4 cm) şi ceva mai înaltevara (4-5 cm) tocmai pentru a limita evapotranspiraţia (pierderile de apă).
Rulouri de gazon sector 3
O altă problemă este aceea a frecvenţei de tăiere, care nu poate fiindependentă de înălţimea de tăiere.
Frecvenţa de tăiere este determinată de:
– viteza de creştere a frunzelor, care în condiţii excelente poate ajunge la 1,5 cm/ zi;
– condiţiile de mediu (temperatură, fertilizare, irigare);
– înălţimea de tăiere;– modul de utilizare a gazonului;
– tipul de maşină de tuns folosită.
Rulouri de gazon sector 3
Lăstărirea este factorul principal care influenţează frecvenţa tunderii. Dupătăiere partea aeriană (frunzele) are prioritate asupra sistemului radicular pentru autiliza rezerva de glucide.
Rulouri de gazon sector 3
Prin cosiri repetate gazonul este stresat şi astfel pot să fie stimulate anumite buruieni bine adaptate la acest mod de întreţinere. În acelaşi timp cosirile laintervale neregulate cauzează perturbări în creşterea gazonului şi permit încolţireaseminţelor de buruieni şi instalarea acestora.
Rulouri de gazon sector 3
Pentru ca efectele negative ale cosirii să nu se manifeste este de dorit ca prin tundere să nu se îndepărteze mai mult de 40% din suprafaţa foliară.
Şi frecvenţa cosirii depinde de modul de utilizare a gazonului.
Rulouri de gazon sector 3
Pentru prima coasă este indicat ca înălţimea plantelor să fie de 10-12 cm,această coasă denumindu-se coasa de curăţire sau coasa de uniformizare. În aniiurmători prima coasă se efectuează la înălţimi mai mici (funcţie de tipul detundere). Astfel pentru un gazon de agrement la care înălţimea de tundere este de 4cm, când înălţimea este de 7 cm trebuie făcută prima coasă.Ultima coasă trebuie făcută de aşa manieră ca plantele să nu mai crească mult, dar să acumuleze cantităţimari de glucide care să le poată permite o foarte bună rezistenţă la condiţiile deiernare.
Rulouri de gazon sector 3
Când se execută tunsoarea trebuie să ţinem cont de câteva problemeesenţiale şi anume:
– evitarea unui gazon umed; o tunsoare corespunzătoare nu se poate facecând iarba este umedă şi solul moale;
– limitarea vitezei maşinii de tuns;
– alternarea direcţiilor de tundere pentru a evita o culcare a gazonului într-oanumită direcţie;
– ascuţirea corespunzătoare a elementelor active ale maşinii de tuns;
– neeliminarea prin cosit a mai mult de 30-40% din masa vegetativă.
Rulouri de gazon sector 3
O problemă de asemenea importantă este strângerea şi eliminarearesturilor vegetale în urma tunderii. 
Necesitatea eliminării resturilor este dată de:
– aspectul estetic;
– folosirea gazonului;
– umbrirea cauzată de resturi;
– riscul dezvoltării bolilor criptogamice.
Rulouri de gazon sector 3
Această operaţie se face cu greble speciale atât manuale cât şi mecanice.
Maşini de tuns şi de adunat resturile – Rulouri de gazon sector 3
Maşinile de tuns şi de adunat resturile, sunt excelente cositoare de iarbă,care garantează o tăiere frumoasă, chiar şi în condiţii de iarbă înaltă şi umedă, iar datorită capacităţii de colectare, lasă gazonul curat
 
Rulouri de gazon sector 3