Rulouri de gazon natural
TIPURI DE GAZON
Rulouri de gazon natural
Multipla utilizare a ierbii pentru gazon face să existe mari diferenţe între pretenţiile pe care oamenii le au faţă de speciile componente, fapt ce face ca şitipurile de gazon să fie multiple.Rulouri de gazon natural. Agrement sau ornament, jocuri sportive foarte diferite, întrebuinţărimultiple fac ca să existe variate cerinţe faţă de iarbă şi implicit variate specii şisoiuri cât şi diverse tehnologii de înfiinţare şi întreţinere.O primă categorie de întinderi ocupate cu ierburi sunt pajiştile care sunt defapt, strămoşii gazonului şi care se întreţin uşor, cu o coasă la sfârşitul primăveriişi alta la începutul toamnei. Rulouri de gazon natural.
Rulouri de gazon natural – Pe pajişti există specii de graminee ca:
 Lolium perene, Festuca sp., Poa sp., etc. cât şi o serie de flori, în general mărunte (Bellis perenis, oserie de liliacee, etc.).
Peluzele sunt o altă etapă în evoluţia gazonului. Ele sunt frecventrăspândite şi în general alcătuite din plante rustice rezistente la călcat şi care nusunt pretenţioase la expoziţie. În principal în alcătuirea lor intră reprezentanţi a treigenuri de graminee şi anume:
Rulouri de gazon natural – Festuca – plantă perenă care are o durată relativ mare de viaţă, rezistenţămedie la călcat şi dă un covor vegetal fin.
Rulouri de gazon natural – Poa – plantă perenă care dă un covor vegetal rezistent la călcare dar cu unaspect mai grosier, se instalează mai anevoie şi are un număr impresionant despecii.
Rulouri de gazon natural – Lolium – cu specia perenne – cu o instalare şi o creştere rapidă, rezistenţărelativ bună la călcare, dă un covor destul de fin, dar are o perenitate mai scăzută.
Aceste peluze sunt optime pentru activităţi pe teritorii mai mari în aer liber şi auavantajul că sunt relativ uşor de întreţinut.
Când speciile şi soiurile sunt ameliorate şi peluza este de cea mai bunăcalitate avem de a face cu
gazonul. Rulouri de gazon natural. Există, cum se va vedea, mai multe tipuri de gazon şi implicit o marevarietate de soiuri şi specii ce intră în compoziţia lor. Alegerea speciilor şi soiurilor, pentru tipul de gazon pe care urmărim să-l obţinem trebuie să se facă şi în funcţiede sol (structură, textură, pH, fertilitate), expoziţie, posibilitate de întreţinere. Rulouri de gazon natural. Gazonul trebuie să fie alcătuit din specii cu foliaj fin şi cu aspect esteticcare să prezinte culoarea dorită a frunzei. Ele necesită lucrări multiple deîntreţinere, unele foarte pretenţioase ceea ce face să existe un adevărat cult alîntreţinerii acestuia.
Gazonul ornamental – Rulouri de gazon natural

este destinat amenajării parcurilor şi grădinilor,calitatea esenţială a acestuia este legată de aspectul dat de densitatea covoruluivegetal, al fineţii şi culorii foliajului. Rulouri de gazon natural. Aceste gazoane sunt plasate pe terenuri excelente, unde pot fi efectuatelucrări speciale de amenajare şi întreţinere (cosiri repetate, fertilizări faziale, drenaj şi irigaţie) care nu ţin de necesităţile vitale ale plantelor ci de nevoia sau dorinţaomului de a produce un aspect cât mai plăcut şi mai apropiat de cel dorit.

Gazonul de agrement – Rulouri de gazon natural
este destinat grădinilor de amatori şi unor parcuri publice mai puţin circulate. În general acest gazon trebuie să se instaleze uşor, iar întreţinerea să fie comodă pentru a nu constitui un inconvenient. Rulouri de gazon natural. Un astfel de gazonse cultivă pe lângă casă, este evident că el se seamănă pe suprafeţe reduse, fără a se putea modifica esenţial mediul. Speciile şi soiurile trebuie să corespundă tipului desol (cu specificarea că pe suprafeţe mici solul poate fi înlocuit) şi climatuluiexistent. Precipitaţiile nu joacă un rol esenţial întrucât drenajul şi irigarea sunt uşor de executat. Traficul de pe aceste gazoane este destul de lejer (deseori sporadic) iar metodele de întreţinere trebuie să fie la îndemâna tuturor.
Gazonul pentru spaţii verzi publice este situat în spaţiul publicsuportă un trafic destul de intens. Circulaţia este foarte intensă primăvara sitoamna.
Gazonul de sport – Rulouri de gazon natural
este destinat suprafeţelor pe care se desfăşoară diferiteactivităţi sportive (tenis, fotbal, rugbi, hochei, curse hipice, golf), există evident, şio mare varietate de gazoane.  Rulouri de gazon natural. Acestea trebuie să fie rezistente la trafic intens şifoarte intens, de scurtă durată, urmat de perioadele de refacere, funcţie de ritmul de jocuri, respectiv revenirea pe teren. Cum sporturile se fac şi în condiţiimeteorologice diferite, şi nu întotdeauna favorabile, gazoanele de pe aceste terenurisunt supuse deteriorării. Ca atare ele trebuie să aibă o mare aptitudine de refacere(regenerare) după degradare. Condiţiile extreme de climă (umiditate, temperatură,umbrire) pot avea influenţe negative profunde.
Rulouri de gazon natural
Verdele de golf este de cea mai înaltă calitate, şi, după cum îi spune şinumele este cel care acoperă terenurile de golf (fig. 8). Ameliorarea a creat soiurispeciale din diverse specii pentru a alcătui un amestec ideal, în funcţie de zona dinteren, iar tehnologia a găsit metode de prelucrare minuţioasă, grădinărească aterenului. Rulouri de gazon natural. Un alt tip este gazonul de fixare sau de taluz. Rulouri de gazon natural. Deşi poartă numele degazon acestea sunt de fapt, înierbări. În alcătuirea amestecurilor intră şi forme mairustice şi uneori şi leguminoase. Astfel de amestecuri sunt folosite pentru borduri,taluzul autostrăzilor sau uneori chiar pe pistele de schi. Întreţinerea este limitată şinecesită ori o mecanizare costisitoare (taluzul autostrăzilor), ori o întreţineremanuală şi mai costisitoare. Rulouri de gazon natural
Gazoanele speciale – Rulouri de gazon natural
sunt tipuri de gazoane pentru terenuri umbrite, terenurisărăturate, de protecţie împotriva eroziunii eoliene cât şi amestecurile pentruspaţiile floristice ornamentale. Rulouri de gazon natural
Marea varietate a tipurilor de gazon existente cât şi numărul relativ foartemic de genuri de graminee ce intră în alcătuirea acestora fac necesară cunoaştereacaracteristicilor biologice ale acestor genuri cât şi cerinţele lor faţă de climă şi sol.
Rulouri de gazon natural