Rulou gazon natural

Rulou gazon natural – CARACTERISTICILE PRINCIPALELOR SPECIIDE GAZON
Rulou gazon natural –Principalele specii folosite pentru gazon sunt:
• raigrasul englez (Lolium perenne);
•păiuşul roşu(Festuca rubra);
•păiuşul înalt(Festuca arundinacea);
•firuţa(Poa pratensis);
•timoftica(Phleum pratense);
•păiuş(Agrostis capilaris);
•pirul gros(Cynodon dactylon).

Rulou gazon natural
Aceste specii sunt utilizate pentru gazon datorită capacităţilor lor adaptative. Iarba are abilitatea de a tolera coasele repetate având următoarele proprietăţi: meristeme bazale protejate în timpul tăierii, internoduri scurte şicompacte şi un sistem radicular fasciculat bine dezvoltat.

Rulou gazon natural

Fiecare specie utilizată prezintă anumite caracteristici de care trebuie să seţină cont în crearea gazonului.Alegerea speciilor pentru constituirea amestecurilor este o operaţie dificilă,deoarece trebuie să se ţină cont de mai mulţi factori: preţul seminţei, tipul de gazon pe care dorim să-l înfiinţăm , tehnicile culturale ce urmează a fii aplicate, zona deamplasare a gazonului, etc.. Pentru a alege varianta optimă, este necesarăcunoaşterea speciilor cu importanţă deosebită, care se pretează utilizării pentrugazon.
Rulou gazon naturalAMESTECURI DE SPECII PENTRU GAZON

Amestecurile folosite pentru gazon sunt în funcţie de cel puţin treielemente:-tipul de gazon;-dorinţa proprietarului;-preţul seminţelor şi a lucrărilor de înfiinţare.În cele ce urmează vom reda câteva din cele mai importante şi utilizateamestecuri pentru principalele tipuri de gazon.

Rulou gazon natural

PeluzaFiind vorba de o suprafaţă mai puţin pretenţioasă există o serie deamestecuri în general funcţie de condiţiile de climă şi sol. Redăm câteva dinacestea.

Rulou gazon natural

Pentru locuri însorite:
Lolium perenne – 40%, Poa pratensis – 30%,Festuca ovina – 30%

Pentru locuri însorite cu terenuri mai grele: Lolium perenne – 45%, Poa pratensis – 25%, Agrostis tenuis – 30%
Pentru terenuri însorite şi uscate:Cynodon dactylon – 10%,Poa pratensis – 15%,Festuca ovina angustifolia – 65%
În cazul unor terenuri grele şi reci parţial însorite se recomandă:Lolium perenne – 30%,Poa trivialis – 40%,Agrostis sp. – 30%
Pentru gazonul ornamental care trebuie să fie fin, dens, tuns des şi scurt,cu aspect estetic remarcabil sunt recomandate următoarele amestecuri: Festucarubra commutata – 33% ,Festuca rubra trichophylla – 33%, Festuca ovinaduriuscula – 33% sau: Festuca rubra commutata – 45%, Festuca rubratrichophylla – 45%, Agrostis tenuis – 10%
sau: Festuca rubra commutata – 66%, Lolium perenne – 33%
sau: Festuca rubra trichophylla – 66%,Lolium perenne – 33%
sau un amestec mai complex: Festuca rubra commutata – 30%,Festucarubra trichophylla – 25%, Lolium perenne – 25%, Festuca ovina duriuscula – 15%, Agrostis tenuis – 5%.
Rulou gazon naturalGazonul de agrement
este un gazon în care rolul principal îl joacămotivele estetice foarte diverse, el acoperind o mare parte din peluzele caselor.De aceea pentru un astfel de gazon se recomandă o multitudine deamestecuri.

Rulou gazon natural

Redăm câteva:Lolium perenne – 50%,Festuca rubra – 50%,Lolium perenne – 33%,Festuca rubra – 33%,Poa pratensis – 33%,Festuca rubratrichophylla – 33%,Festuca ovina duriuscula – 33%,Poa pratensis – 33%,Festuca arundinacea – 50%,Poa pratensis – 30%,Lolium perenne – 20%,Lolium perenne – 40%,Festuca arundinacea – 30%,Festuca rubra trichophylla – 20%

Rulou gazon natural

sau amestecuri mai complexe:
Lolium perenne – 30%, Festuca rubra rubra – 25%, Festuca rubra trichophylla – 25%, Festuca rubracommutata – 20%, Lolium perenne – 30%, Festuca rubra – 20%, Poa pratensis – 20%, Festuca ovina duriuscula – 30%.

Rulou gazon natural

Gazonul pentru spaţii verzi publice este supus unui trafic foarte variat caintensitate funcţie de anotimp. Un astfel de gazon este alcătuit dintr-un număr redusde specii.

Rulou gazon natural

Iată câteva amestecuri:Lolium perenne – 40%,Poa pratensis – 60%,Lolium perenne – 20%,Festuca arundinacea – 80%,Poa pratensis – 50%,Cynodon dactylon – 50%,Festuca arundinacea – 60%,Cynodon dactylon – 40%

Rulou gazon natural

Ceea ce este interesant la un astfel de gazon este faptul că pot fi alcătuite şidintr-o singură specie, dar în amestec de 2-3 soiuri. Speciile utilizate în acest cazsunt:
Lolium perenne, Festuca arundinacea şi uneori Cynodon dactylon.
Rulou gazon naturalGazonul pentru terenuri de sport
este foarte variat şi de aceea este foartegreu de dat reţete, datorită sportului care se practică pe el, a condiţiilor meteorologice, deseori nefavorabile în momentul practicării sportului ş.a.m.d.Pentru terenurile cu jocuri colective prezintă interes speciile rezistente lacălcare(Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca arundinaceea).

Rulou gazon natural

Dacă am considera în general pentru terenurile de sport se pot recomandaurmătoarele amestecuri:

Lolium perenne – 33%,Poa pratensis – 66%,Poa pratensis – 40%,Festuca arundinacea – 60%Lolium perenne – 40%,Poa pratensis – 40%,Festuca rubra trichophylla – 20%.Lolium perenne –50%,Festuca rubra trichophylla – 25%, Poa pratensis – 25%

Rulou gazon natural

Dar există şi câteva amestecuri pentru anumite sporturi:
Rulou gazon naturalPentru fotbal:Lolium perenne (2 soiuri) – 35%,Festuca pratensis (2 soiuri) – 45%,Festuca rubra – 15%,Phleum sp. – 5%,
Lolium perenne (2 soiuri) – 40%,Festuca arundinacea (2 soiuri) – 50%, Festuca rubra – 10%, Lolium perenne (2 soiuri) – 30%, Poa pratensis (2 soiuri) – 30%,Festucaarundinacea (2 soiuri) – 30%, Festuca ovina 10%
Rulou gazon naturalPentru rugby:Lolium perenne (2 soiuri) – 30%,Festuca arundinacea (2 soiuri) – 40%,Poa pratensis (2 soiuri) – 30%,Lolium perenne (2 soiuri) – 40%,Festucaarundinacea (2 soiuri) – 60%
Rulou gazon natural Pentru hockei:Lolium perenne (2 soiuri) – 30%,Poa pratensis (2-3 soiuri) – 55%,Festuca rubra – 15%

Rulou gazon natural – Pentru hipodromse recomandă:
Lolium perenne (Ovation) – 35%,Festuca rubra(Novorubra + Dawson) 65%,Lolium perenne (Elka) – 20%, Poa pratensis (Monopoly+Parade) 65%, Festuca rubra (Highlight) – 15% Lolium perenne (Vigor) – 20%, Festuca arundinacea(Olga + Houndog)60% Festuca rubra (Dawson) – 10%, Festuca ovina (Biljart) – 10%
Rulou gazon naturalPentru terenurile deschise recomandă, în funcţie de înălţime, amestecuride diferite proporţii din:
Festuca ovina duriuscula, Poa pratensis, Dactylis glomerata, Festuca arundinacea, Bromus inermis, Lolium perenne şi Lotuscorniculatus;
sau: Phleum pratense, Festuca rubra commutata, Agrostis stolonifera, Agrostis tenuis, Festuca arundinacea, Festuca pratensis, Lolium perenne şi Trifolium pratense, Trifolium repens.
Rulou gazon naturalPentru terenurile de golf situaţia este mai complexă întrucât există maimulte zone cu caracteristici diferite. Câteva exemple de compoziţii sunt: Lolium perenne (2 soiuri) – 40%, Festuca pratensis (2 soiuri) – 60%, Lolium perenne (2 soiuri) – 40%, Poa pratensis (2 soiuri) – 40%, Festuca rubra – 20%, dar sunt posibile şi combinaţii de soiuri de Poa pratensis sau varietăţi de Festucarubra, sau se poate introduce în amestec şi Cynodon dactylon.
Verdele de golf, locul prioritar de desfăşurare a jocului are una dinurmătoarele compoziţii:
Lolium perenne (2 soiuri) – 35%, Poa pratensis (2 soiuri) – 40%,Festuca rubra – 25%,Poa pratensis (2 soiuri) – 40%,Festuca rubracommutata – 30%,Festuca rubra rubra – 30%,Lolium perenne – 30%,Festucarubra rubra – 30%,Festuca rubra commutata – 40%
Rulou gazon naturalÎntr-un climat fără deficit hidric se recomandă:Lolium perenne – 30%,Poa pratensis (2 soiuri) – 40%, Festuca rubra rubra – 15%, Festuca rubracommutata – 15%
Rulou gazon naturalÎn cazul unui teren cu deficit hidric moderat se recomandă:Festucaarundinacea – 40%,Lolium perenne – 15%,Poa pratensis – 15%,Festuca rubrarubra – 10%,Festuca rubra commutata – 10%,Festuca ovina – 10%
Se mai recomandă şi diferite amestecuri de Festuca rubra rubra, Festucarubra commutata sau Festuca rubra şi Festuca ovina
în diferite proporţii însoţitede Agrostis tenuis în proporţie de 10%.
Gazonul de fixaţie care de fapt este o înierbare. Locurile de amplasare şiscopul fixării fiind foarte diferite acest gazon prezintă o foarte mare varietate decombinaţii între specii între care intră şi leguminoase şi uneori şi specii din altefamilii botanice.Leguminoasele folosite sunt:
Lotus corniculatus, Medicago sativa,Medicago lupulina, Melilotus albus, Onobrichys viciifolia, Trifolium repens,Trifolium pratense, Trifolium hybridum, Coronilla varia, Vicia sativa, Lupinus sp.

Rulou gazon natural

Un astfel de gazon trebuie să fie rezistent şi la condiţiile de climănefavorabile, la condiţiile dificile de sol, trebuie să aibă o instalare rapidă şi să facăo bună fixare a solului.Iată câteva exemple de un astfel de gazon:

Rulou gazon natural – Pentru taluzul autostrăzilor:Lolium perenne – 5%,Festuca rubra – 45,Festucaovina – 25%,Poa pratensis – 25%,Lolium perenne– 15%,Festuca ovina – 40%,Festuca rubra 35%,Agrostis tenuis – 10%

Rulou gazon natural – Pentru fixarea unor deşeuri industriale:Loliumperenne – 25,Festucaarundinacea – 20%,Festuca rubra – 20%,Phleum pratense – 15%,Dactylis glomerata – 10%,Lotus corniculatus – 4%,Medicago lupulina – 3%,Trifoliumrepens – 3%,Lolium perenne – 20%,Festuca ovina – 30%,Festuca rubracommutata – 25%,Festuca rubra rubra – 20%,Trifolium repens – 5%,
sau, unamestec şi mai simplu:Lolium perenne – 40%,Festuca arundinacea – 50%,Trifolium repens – 5%,Lotus corniculatus– 5%

Rulou gazon natural

Aceste amestecuri sunt foarte variate, la ora actuală studiindu-se încă celemai bune soluţii pentru diferite steriluri sau pentru alte scopuri.

Rulou gazon natural