Rulou gazon Bucuresti

ÎNFIINŢAREA GAZONULUI

Rulou gazon Bucuresti – Principalele etape în înfiinţarea unui gazon sunt:
– stabilirea exactă a locului unde trebuie amplasat gazonul,
– distrugerea vegetaţiei existente;
– curăţirea terenului;
– nivelarea;
– executarea lucrărilor de drenaj acolo unde este cazul;
– fertilizarea de bază şi eventual aplicarea amendamentelor;
– pregătirea terenului;
– pregătirea patului germinativ
– semănatul;
– lucrări de întreţinere din prima fază.
Rulou gazon Bucuresti
 Stabilirea locului de amplasare a gazonului este opţiunea proprietarului, aedilului, a arhitectului.
O problemă legată de amplasare este şi cea privitoare la grosimea stratuluide sol. Deşi marea masă a rădăcinilor gramineelor se situează pe adâncimea de 10-15 cm în sol. Cum există multe tipuri de gazon fiecare are un amplasament specific,şi cum la ora actuală există tendinţa (foarte bună) de a instala un gazon oriundeexistă posibilitatea, este limpede că lucrările pregătitoare sunt foarte diverse, fapt cene determină de a le descrie ca principiu.
Rulou gazon Bucuresti
Distrugerea vegetaţiei existente este o problemă ce uneori poate devenidificilă, şi aceasta depinzând de locul unde se amplasează gazonul, respectiv devegetaţia care a existat înainte (iarbă, buruieni, pârloagă, tufăriş, etc.).
Distrugerea vegetaţiei ierboase trebuie făcută în totalitate. În consecinţă celmai bun mijloc de distrugere a vegetaţiei existente este erbicidarea totală.
Rulou gazon Bucuresti
Existenţa unor arbuşti valoroşi trebuie folosită, instalarea gazonului şi aîntregului amplasament trebuind făcută în aşa manieră încât acestea să fie puse învaloare.
Rulou gazon Bucuresti
O operaţie foarte importantă este curăţirea terenului. Aceasta înseamnăîndepărtarea resturilor vegetale lemnoase, a pietrelor sau a oricăror corpuri durecare există şi care împiedică întreţinerea corespunzătoare (tunsul) a gazonului.
Rulou gazon Bucuresti
Lucrarea trebuie făcută cu responsabilitate întrucât sârmele, pietrele saualte materiale dure rămase pot distruge atât utilajele de pregătire a patuluigerminativ, cât şi în mod deosebit, utilajele de întreţinere a gazonului.
Un gazon trebuie să fie neted, atât pentru a fi mai estetic cât şi pentru a putea fi bine întreţinut.
De aceea nivelarea este absolut necesară. Desigur modul de efectuare anivelării este foarte diferit, în funcţie de mărimea terenului sau de denivelările existente. Un gazon ornamental de lângă casă poate fi cu alte metode nivelat decâtun gazon de agrement sau unul de sport.
Rulou gazon Bucuresti
Pentru nivelare se folosesc o serie de utilaje şi echipamente de diferitecapacităţi funcţie de cei doi parametri, şi anume mărimea terenului ce urmează a finivelat şi gradul de denivelare.
Rulou gazon Bucuresti
Se pot folosi următoarele echipamente:
– scraperul cu cutie – este deosebit de folosit pentru nivelarea pământului,afânarea pământurilor tari sau pentru adunarea deşeurilor. Poate executa nivelări,umpleri mergând cu spatele sau cu faţa-grader
– graderul nivelează pământul în vederea pregătirii, rapid şi cuacurateţe. Lama poate fi poziţonată hidraulic în orice direcţie. Graderului i se poateataşa un echipament laser pentru nivelarea de precizie;
– grebla – dinţii greblei sparg pământul, nivelează suprafeţele denivelate şiumple gropile. Ridicăturile de pământ sunt greblate iar pietrele şi gunoaiele suntadunate
– greblă de putere
– pulverizează grămezile de gunoi şi pământ, separărocile şi pietrişul, nivelează şi umple.
Rulou gazon Bucuresti
Lucrează rapid, înainte şi înapoi. Lăţimea delucru este de 1830 mm.Pentru un gazon de lângă casă de zeci de m2 aceste lucrări se execută îngeneral manual sau cu ajutorul utilajelor de grădinărie.O problemă foarte importantă a gazonului de sport, în primul rând şi apoide agrement, este aceea a eliminării excesului de umiditate.
Rulou gazon Bucuresti
Nu numai că apa nu are voie să stagneze pe gazon (chiar nici o perioadă foarte scurtă) dar ea trebuie săse găsească la o anumită adâncime variabilă funcţie de structura substratului.
Eliminarea apei presupune executarea de drenuri.
Rulou gazon Bucuresti
Executarea de canale deschise, care eventual poate fi aplicată la un gazonde agrement, este foarte puţin utilizată şinumai acolo unde pe lângă gazon, tot ca element de ornament sau agrement este şiun lac.
Rulou gazon Bucuresti
Drenurile trebuie realizate de specialişti în domeniu (îmbunătăţiri funciare).Adâncimea la care se instalează drenurile este de:
-0,8-0,9 m în cazul solurilor puţin permeabile;
-0,9-1,0 m în cazul solurilor foarte puţin permeabile;
-1,2-1,25 m în cazul solurilor profunde.
Rulou gazon Bucuresti
Pentru ca scurgerea apei să se facă fără greutate drenurile trebuie să sedeverseze în conducte de evacuare care la rândul lor sunt deversate într-unrecipient.
Rulou gazon Bucuresti
O problemă foarte importantă este cea a eliminării apei scurse de petaluzuri cum ar fi cele de la marginea şoselelor (autostrăzilor). La baza taluzurilor se adună apa provenită de pe acestea cât şi cea scursă de pe şosea.
Cantitatea de apă este cu atât mai mare cu cât:
– debitul precipitaţiilor este mai mare;
– infiltraţia în taluz este mai redusă;

– suprafaţa taluzului şi a şoselei este mai mare.

Rulou gazon Bucuresti – Fertilizarea de bază şi aplicarea amendamentelor
În marea majoritate a cazurilor, terenul pe care se doreşte instalarea unuigazon are un sol necorespunzător, datorită lucrărilor care s-au efectuat şi aamplasării acestuia. Orice gazon (cu excepţia terenurilor de golf sau a pârtiilor deschi) se amenajează lângă construcţii sau în zone pe unde a trecut un şantier şi caatare terenul este cel puţin neuniform.
Rulou gazon Bucuresti
Pentru ca creşterea ierbii să nu fie stânjenită şi să existe uniformitatesuficientă trebuie aplicate cantităţi mari (20-80 t/ha) de mraniţă care să se amestececu terenul existent.
Rulou gazon Bucuresti
De multe ori se aduce de la decopertări stratul arabil (20-30 cm) care seîmprăştie deasupra terenului ce urmează a fi gazonat, substratul gazonuluiconstituindu-l acel sol adus.
Rulou gazon Bucuresti
Cum iarba trebuie să fie viguroasă, să aibă o culoare corespunzătoare este bine ca să se aplice azot, fosfor şi potasiu funcţie de speciile ce alcătuiescamestecul şi fertilitatea substratului pe care se instalează gazonul.
Rulou gazon Bucuresti – Pregătirea terenului şi a patului germinativ
Premiza reuşitei unui gazon este semănatul acestuia într-un teren bine pregătit.
Având în vedere că sămânţa gramineelor este mică prelucrarea trebuiefăcută în cele mai bune condiţii, la momentul optim. Pentru buna pregătire aterenului există foarte multe utilaje care se folosesc în funcţie de sol, de umiditatealui, şi de momentul efectuării în timp a lucrării.
Rulou gazon Bucuresti – Sămânţa şi semănatul
Foarte important este ca seminţele să posede calităţile corespunzătoare privind puritatea şi germinaţia.
Pentru stabilizarea rapidă şi uniformă a gazonului se poate practica mulcirea.Aceasta constă în împrăştierea unui produs fixator al solului, uniform peîntreaga suprafaţă semănată.
Procedeul îşi găseşte aplicabilitate în zonele expuse eroziunii prin vânt sauapă, în zonele cu soluri mediocre, lipsite de substrat fertil, pe taluzuri sau pe pistelede schi.
Rulou gazon Bucuresti
Compoziţia chimică a mulciului asigură şi un aport de substanţe organice,acesta putând fi format din fân, paie, fibre de celuloză, emulsie de latex sau alte produse sintetice variabile ca şi compoziţie, funcţie de caracterul gazonului.
Rulou gazon Bucuresti
Un alt sistem de a provoca o instalare rapidă a unui gazon este metoda răspândirii stolonilor. Această metodă, utilizată în special pentru taluzuri, constăîn împrăştierea de stoloni pe un sol în prealabil bine umectat. Pentru încorporareastolonilor se execută o discuire uşoară urmată de un tăvălugit.
Rulou gazon Bucuresti
O alta metodă mai puţin utilizată este aceea a repicării stolonilor. Aceastaconstă în segmentarea stolonilor la dimensiunea de 15-20 cm , fiecare segmenttrebuind să aibă 2-4 noduri. Plantarea se face la 5 cm adâncime. Pentru gazonareaunui hectar este nevoie de 4-10 m3 de stoloni.
Rulou gazon Bucuresti
O metodă rapidă care are o practică tot mai mare dar care este costisitoareeste metoda placării. Aceasta constă din aplicarea unor plăci de gazon pe un sol pregătit anterior. Plăcile (sau „brazdele” nume sub care sunt cunoscute la noi)constau din plante cu suportul de cultură.
Rulou gazon Bucuresti
Costul unor astfel de peluze este mare. Pe măsură ce vor apărea mai multefirme specializate şi suprafeţele astfel gazonate se vor mări.
Rulou gazon Bucuresti
La tehnica existentă la ora actuală, rezistenţa plăcilor este diferită,gazonarea primăvara fiind mai facilă. Plăcile realizate primăvara sunt de două orimai rezistente decât cele realizate vara.
Prelucrarea plăcilor, sau covoarelor, se poate face când gazonul a ajuns lamaturitate, respectiv sistemul radicular a împânzit bine substratul. Acest lucrudepinde de compoziţia amestecului. De obicei pentru o mai mare rezistenţă, dinamestec trebuie să facă parte graminee stolonifere sau cu tufă mixtă.
Rulou gazon Bucuresti
Pentru ca un astfel de gazon să fie instalat el trebuie să aibă un aspectuniform, o densitate corespunzătoare a lăstarilor, să fie lipsit de buruieni, să nu fieatacat de boli sau dăunători şi să aibă în ţesuturi suficiente substanţe de rezervă caresă permită o instalare ultrarapidă.
Rulou gazon Bucuresti
Recoltarea plăcilor cât şi aşezarea lor se face cu utilaje speciale după carese asigură o irigare corespunzătoare.
Gazonul odată instalat comportă numeroase lucrări de îngrijire.
Rulou gazon Bucuresti