Prima pagină » NOUTATI » gazon » Rulou de gazon sector 4

Rulou de gazon sector 4

  • de
sisteme de irigatii - rulouri de gazon bucuresti - gazon rulouri, Rulou de gazon sector 4
Rulou de gazon sector 4
Boli si daunatori
Aspectul covorului vegetal este influenţat nu doar de factorii abiotici (clima, sol, verigi inologice) ci şi cei de natură biotică (patogeni, entomofauna).
Rulou de gazon sector 4
Gazonul ornamental, tuns scurt, fără buruieni sau pete inestetice cauzatede boli, este inima grădinii.
Un program complet de întreţinere include tunsul şi fertilizarea gazonului, monitorizarea patogenilor şi dăunătorilor şi utilizarea adecvată a pesticidelor.
Rulou de gazon sector 4
Bolile şi dăunătorii se pot regăsi pe suprafeţele înierbate atunci cândverigile tehnologice sunt incorect dirijate.
Bolile gazonului pot fi definite ca deviaţii ale structurii normale si proceselor fiziologice din plantă, cauzate de acţiunea directă a patogenilor.Ele prezintă importanţă din două motive: în primul rând valoarea estetică a gazonului poate fi depreciată din cauza atacului patogenilor., în al doilea rând bolile pot afectacalitatea covorului vegetal atunci când este utilizat pentru golf, caz în care suprafaţaînierbată şi mingea interacţionează strâns.
Rulou de gazon sector 4
Factorii care cauzează dezvoltarea bolilor sunt complecşi, iar efecteledevastatoare asupra calităţii estetice sau structurale a gazonului nu sunt de neglijat. Se impun si masuri de prevenire si combatere adecvată deoarece in urma ataculuiunui agent patogen sau daunator se ajunge la vatamari, leziuni si în cazuri extremela distrugerea gazonului. Datorita caracterului peren al plantelor, parazitismul se poate instala foarte devreme, ori chiar de la seminţe, si ca o regula generală seobservă o creştere a atacului în decursul lor în special la patogenii de sol. Evoluţia unei boli mai este facilitată şi de densitatea mare a plantelor, fapt ce antreneaza oventilare deficitară si umiditate ridicată în partea inferioară ale covorului vegetal.
Rulou de gazon sector 4
Intensitatea unei boli se deduce dupa culoarea şi aspectul general al peluzei şi dupa procentul de suprafaţă acoperită cu pete, pustule sau plăgi. La constituirea gazonului se va ţine cont de comportarea speciilor faţă de atacul agenţilor patogeni, calităţile unor specii pot compensa deficienţele altora.Trebuie sase ţina cont ca alături de specii sensibile la boli să se regăsească în compensarespecii tolerante sau rezistente pentru a incetinii răspândirea bolii. Cauzele pentrucare apar boli la gazon sunt cele legate de mediul ambiant dar şi de acţiunile mecanice la care este supus gazornul. Aceste acţiuni sunt legate de frecvenţatraficului, densitatea plantelor, calitatea luminii, vântul, temperatura, apa, poluanţiichimici, carenţele minerale, structura şi umiditatea solului.
 Rulou de gazon sector 4
 Plantele fertilizate echilibrate si ferite de exces climatic au o mai bunarezistenţă. Lipsa potasiului şi a fosforului accentuează riscul îmbolnăvirii.
Rulou de gazon sector 4
Atacuri semnificative se pot produce în sezonul estival când se reunescurmătoarele condiţii: irigare insuficientă, substrat nisipos sau turbos, aport excesiv de azot; tăieri scurte dar puţin frecvente.. In cazul gazonului, ca boli sunt cunoscutevirozele produse de virusuri, bacteriozele produse de bacterii şi micozele, induse deciuperci.
Rulou de gazon sector 4
Virusurile fitopatogene sunt sisteme acelulare, alcatuite dintr-un acidnucleic care pot oduce boli la plante numite viroze. Ele sunt transmise de insecte,sarieni, nematozi seva si mai rar prin polen sau seminţe.

Rulou de gazon sector 4

Simptomele virotice se prezintă sub diferite forme in funcţie de planta atacată, iar daca se asociaza cu alte virusuri cauzează sodificari complexe demozaic, cloroze, striuri, benzi clorotice, necroze, ingalbeniri sau pigmentări.
Bacteriile fitopatogene sunt microorganisme unicelulare de forma bacilarăce maltratează plantele prin răni sau deschideri naturale sau sunt inoculate devectori.
Rulou de gazon sector 4
SCHMIDT DOROTHEA (1995) semnalează ca transmiterea bacteriilor seface prin apa de ploaie sau de irigare, resturi vegetale contaminate, seminţe, lamaaparatului de taiere etc
Simptomele provocate de bacterii sunt putregaiurile, petele necrotice cloroze,ofiliri, metaplazii sau tumori.
Rulou de gazon sector 4
Ciupercile fitopatogene sunt plante inferioare lipsite de clorofilă carecauzează boli la plante cunoscute sub numele de micoze. Ele pot afecta atatorganele aeriene cât şi cele subterane ale plantelor .Cele mai frecvente simptomemicotice sunt: pătările, putregaiurile, tumorile, ingalbenirile, ofilirile şi deformarilede organe;
rulou de gazon sector 4
Ciupercile favorizate in dezvoltarea lor in special de atmosfera umedă, insaunele dintre ele işi continuă evoluţia şi pe timp secetos (speciile care producfainari).
rulou de gazon sector 4
GAIL SCHUMANN (1998) arata faptul că transmiterea ciupercilor invegetaţie este dată de spori a caror morfologie este variată, in functie de specie;diseminarea lor se lizeaza prin apa, vânt, insecte, seminţe, tehnici culturale (coasa).

rulou de gazon sector 4