Montaj rulouri de gazon

Montaj rulouri de gazon

• Principalele etape:
1. stabilirea locului unde trebuie amplasat;
2. distrugerea vegetaţiei existente;
3. curăţirea terenului;
4. nivelarea;
5. executarea lucrărilor de drenaj, după caz;
6. fertilizarea de bază şi aplicarea amendamentelor;
7. pregătirea terenului;
8. pregătirea patului germinativ;
9. semănatul;
10. lucrări de întreţinere din prima fază.

 

Montaj rulouri de gazon
• Stabilirea locului de amplasare a gazonului este opţiunea
proprietarului, a edilului, a arhitectului. Adeseori nici nu este o opţiune,
ci este o consecinţă. De exemplu, într-un anume cartier, între casă şi stradă
este gazon. Montaj rulouri de gazon O problemă legată de amplasare este şi cea privitoare la grosimea stratului
de sol deşi marea masă a rădăcinilor gramineelor se situează pe adâncimea de 10-
15 cm în sol, cercetările au demonstrat că un gazon ce dispune de 30 cm
substrat va avea un aspect mult mai atractiv decât unul care are un substrat
doar de 15 cm cu cât stratul de sol este mai subţire, cu atât cantitatea de apă disponibilă
plantelor este mai mică. În astfel de cazuri, irigării îi revine un rol esenţial deoarece există multe tipuri de gazon, fiecare are un amplasament specific, iar lucrările pregătitoare sunt foarte diverse.

Montaj rulouri de gazon

Distrugerea vegetaţiei existente este o problemă ce uneori poate deveni
dificilă, şi aceasta depinzând de locul unde se amplasează gazonul, respectiv
de vegetaţia care a existat înainte (iarbă, buruieni, pârloagă, tufăriş etc.). distrugerea vegetaţiei ierboase trebuie făcută în totalitate, deoarece buruienile sunt mai bine adaptate oricăror condiţii specifice;
cel mai bun mijloc de distrugere a vegetaţiei existente este erbicidarea
totală (de ex. Gramoxone 5-7 l/ha).

Montaj rulouri de gazon
În cazul în care există tufăriş/arbuşti nevaloroşi, resturile vegetale ale
acestora trebuie îndepărtate. Existenţa unor arbuşti valoroşi trebuie folosită,
instalarea gazonului şi a întregului amplasament trebuie făcută încât aceştia
să fie puşi în valoare.

Montaj rulouri de gazon