Gradini cu flori

Gradini cu flori – Crearea de noi zone verzi, protejarea, conservarea ẟi extinderea celor existente, reprezintă un mijloc important de combatere a actiunii factorilor poluanti, ẟi de ameliorare a mediului de viată al oamenilor.

Gradini cu flori
Pădurile ẟi orice fel de spatiu verde au un rol ecologic esential fiind mari producătoare de oxigen necesar vie ii ẟi contribuie la reducerea poluării fizice, chimice ẟi microbiene, prin crearea unui microclimat favorabil, actionând direct asupra valorilor extreme ale diferitilor factori de mediu (temperatură, vânt, umiditate atmosferică). Numeroase spatii verzi au un rol important în ameliorarea ẟi valorificarea terenurilor degradate sau a celor cu risc ridicat de eroziune precum ẟi în ameliorarea ẟi conservarea peisajelor.

Gradini cu flori
Spatiile verzi contribuie la îmbunătătirea calitătii vie ii omului prin realizarea mediului ẟi cadrului favorabil recreării publice sau private în aer liber, prin îmbunătă irea ẟi înfrumuse area mediului antropic (localităti, unităti industriale) în care omul trăieẟte ẟi munceẟte, influen ând pozitiv starea psihică ẟi fizică a acestuia. Unele spa ii verzi au o importantă ẟtiintifică deosebită (grădini botanice, grădini zoologice, rezervatii, parcuri nationale) sau o importantă culturală (grădini istorice, grădini-muzeu, grădini expozitionale).

Gradini cu flori

Spatiile verzi sunt teritorii (suprafete) amenajate, situate în interiorul sau exteriorul localitătilor, în care vegetatia lemnoasă ẟi ierboasă ocupă procente însemnate ẟi în care se găsesc ẟi diferite dotări cu caracter utilitar, de recreare sau cultural, destinate îndeplinirii diferitelor functii, cu precădere a celor sanitare, recreative ẟi decorative.

Unitatea de spatiu verde este delimitată teritorial, fiind caracterizată printr-o serie de elemente, ẟi îndeplineẟte cel putin o func ie principală, având suprafa a variabilă de la câteva zeci de metri pătrati până la sute de hectare.

Gradini cu flori
Vegeta ia este principalul element al spatiilor verzi, fiind constituită din totalitatea plantelor, care împreună cu elemente biotice animale, cu cele fizice naturale (abiotice) ẟi cu cele sociale, formează mediul.

Gradini cu flori
Mediul este ansamblul în spatiu ẟi timp al factorilor naturali ẟi a celor antropici, care influentează activitatea omului ẟi care este influentată de om.

Gradini cu flori
Peisajul este portiunea din natură cuprinsă într-o singură privire ẟi care formează un ansamblu, este ansamblul de elemente naturale (relief, sol, apă, aer, vegeta ie) ẟi/sau antropice (aẟezări, construc ii, exploatări industriale) care are func ionalitate ẟi care se manifestă ca un tot.

Gradini cu flori