Gazon rulou sector 5
Gazon rulou sector 5 – Fertilizarea de bază şi aplicarea amendamentelor
În marea majoritate a cazurilor, terenul pe care se doreşte instalarea unuigazon are un sol necorespunzător, datorită lucrărilor care s-au efectuat şi aamplasării acestuia. Orice gazon (cu excepţia terenurilor de golf sau a pârtiilor deschi) se amenajează lângă construcţii sau în zone pe unde a trecut un şantier şi caatare terenul este cel puţin neuniform.
Gazon rulou sector 5
Pentru ca creşterea ierbii să nu fie stânjenită şi să existe uniformitate suficientă trebuie aplicate cantităţi mari (20-80 t/ha) de mraniţă care să se amestececu terenul existent.
Gazon rulou sector 5
De multe ori se aduce de la decopertări stratul arabil (20-30 cm) care seîmprăştie deasupra terenului ce urmează a fi gazonat, substratul gazonuluiconstituindu-l acel sol adus.
Gazon rulou sector 4
Cum iarba trebuie să fie viguroasă, să aibă o culoare corespunzătoare este bine ca să se aplice azot, fosfor şi potasiu funcţie de speciile ce alcătuiescamestecul şi fertilitatea substratului pe care se instalează gazonul.
Gazon rulou sector 5 – Pregătirea terenului şi a patului germinativ
Premiza reuşitei unui gazon este semănatul acestuia într-un teren bine pregătit.
Având în vedere că sămânţa gramineelor este mică prelucrarea trebuiefăcută în cele mai bune condiţii, la momentul optim. Pentru buna pregătire aterenului există foarte multe utilaje care se folosesc în funcţie de sol, de umiditatealui, şi de momentul efectuării în timp a lucrării.
Gazon rulou sector 5 – Sămânţa şi semănatul
Foarte important este ca seminţele să posede calităţile corespunzătoare privind puritatea şi germinaţia.
Pentru stabilizarea rapidă şi uniformă a gazonului se poate practica mulcirea.Aceasta constă în împrăştierea unui produs fixator al solului, uniform peîntreaga suprafaţă semănată.
Procedeul îşi găseşte aplicabilitate în zonele expuse eroziunii prin vânt sauapă, în zonele cu soluri mediocre, lipsite de substrat fertil, pe taluzuri sau pe pistelede schi.
Gazon rulou sector 5
Compoziţia chimică a mulciului asigură şi un aport de substanţe organice,acesta putând fi format din fân, paie, fibre de celuloză, emulsie de latex sau alte produse sintetice variabile ca şi compoziţie, funcţie de caracterul gazonului.
Gazon rulou sector 5
Un alt sistem de a provoca o instalare rapidă a unui gazon este metoda răspândirii stolonilor. Această metodă, utilizată în special pentru taluzuri, constăîn împrăştierea de stoloni pe un sol în prealabil bine umectat. Pentru încorporareastolonilor se execută o discuire uşoară urmată de un tăvălugit.
Gazon rulou sector 5
O alta metodă mai puţin utilizată este aceea a repicării stolonilor. Aceastaconstă în segmentarea stolonilor la dimensiunea de 15-20 cm , fiecare segmenttrebuind să aibă 2-4 noduri. Plantarea se face la 5 cm adâncime. Pentru gazonareaunui hectar este nevoie de 4-10 m3 de stoloni.

Gazon rulou sector 5

O metodă rapidă care are o practică tot mai mare dar care este costisitoareeste metoda placării. Aceasta constă din aplicarea unor plăci de gazon pe un sol pregătit anterior. Plăcile (sau „brazdele” nume sub care sunt cunoscute la noi)constau din plante cu suportul de cultură.
Gazon rulou sector 5
Costul unor astfel de peluze este mare. Pe măsură ce vor apărea mai multefirme specializate şi suprafeţele astfel gazonate se vor mări.
Gazon rulou sector 5
La tehnica existentă la ora actuală, rezistenţa plăcilor este diferită,gazonarea primăvara fiind mai facilă. Plăcile realizate primăvara sunt de două orimai rezistente decât cele realizate vara.
Prelucrarea plăcilor, sau covoarelor, se poate face când gazonul a ajuns lamaturitate, respectiv sistemul radicular a împânzit bine substratul. Acest lucrudepinde de compoziţia amestecului. De obicei pentru o mai mare rezistenţă, dinamestec trebuie să facă parte graminee stolonifere sau cu tufă mixtă.
Gazon rulou sector 5
Pentru ca un astfel de gazon să fie instalat el trebuie să aibă un aspectuniform, o densitate corespunzătoare a lăstarilor, să fie lipsit de buruieni, să nu fieatacat de boli sau dăunători şi să aibă în ţesuturi suficiente substanţe de rezervă caresă permită o instalare ultrarapidă.
Gazon rulou sector 5
Recoltarea plăcilor cât şi aşezarea lor se face cu utilaje speciale după carese asigură o irigare corespunzătoare.
Gazonul odată instalat comportă numeroase lucrări de îngrijire.
Gazon rulou sector 5