Gazon rulou sector 4

ÎNFIINŢAREA GAZONULUI

Gazon rulou sector 4 – Principalele etape în înfiinţarea unui gazon sunt:
– stabilirea exactă a locului unde trebuie amplasat gazonul,
– distrugerea vegetaţiei existente;
– curăţirea terenului;
– nivelarea;
– executarea lucrărilor de drenaj acolo unde este cazul;
– fertilizarea de bază şi eventual aplicarea amendamentelor;
– pregătirea terenului;
– pregătirea patului germinativ
– semănatul;
– lucrări de întreţinere din prima fază.
Gazon rulou sector 4
 Stabilirea locului de amplasare a gazonului este opţiunea proprietarului, aedilului, a arhitectului.
O problemă legată de amplasare este şi cea privitoare la grosimea stratuluide sol. Deşi marea masă a rădăcinilor gramineelor se situează pe adâncimea de 10-15 cm în sol. Cum există multe tipuri de gazon fiecare are un amplasament specific,şi cum la ora actuală există tendinţa (foarte bună) de a instala un gazon oriundeexistă posibilitatea, este limpede că lucrările pregătitoare sunt foarte diverse, fapt cene determină de a le descrie ca principiu.
Gazon rulou sector 4
Distrugerea vegetaţiei existente este o problemă ce uneori poate devenidificilă, şi aceasta depinzând de locul unde se amplasează gazonul, respectiv devegetaţia care a existat înainte (iarbă, buruieni, pârloagă, tufăriş, etc.).
Distrugerea vegetaţiei ierboase trebuie făcută în totalitate. În consecinţă celmai bun mijloc de distrugere a vegetaţiei existente este erbicidarea totală.
Gazon rulou sector 4
Existenţa unor arbuşti valoroşi trebuie folosită, instalarea gazonului şi aîntregului amplasament trebuind făcută în aşa manieră încât acestea să fie puse învaloare.
Gazon rulou sector 4
O operaţie foarte importantă este curăţirea terenului. Aceasta înseamnăîndepărtarea resturilor vegetale lemnoase, a pietrelor sau a oricăror corpuri durecare există şi care împiedică întreţinerea corespunzătoare (tunsul) a gazonului.
Gazon rulou sector 4
Lucrarea trebuie făcută cu responsabilitate întrucât sârmele, pietrele saualte materiale dure rămase pot distruge atât utilajele de pregătire a patuluigerminativ, cât şi în mod deosebit, utilajele de întreţinere a gazonului.
Un gazon trebuie să fie neted, atât pentru a fi mai estetic cât şi pentru a putea fi bine întreţinut.
De aceea nivelarea este absolut necesară. Desigur modul de efectuare anivelării este foarte diferit, în funcţie de mărimea terenului sau de denivelările existente. Un gazon ornamental de lângă casă poate fi cu alte metode nivelat decâtun gazon de agrement sau unul de sport.
Gazon rulou sector 4
Pentru nivelare se folosesc o serie de utilaje şi echipamente de diferitecapacităţi funcţie de cei doi parametri, şi anume mărimea terenului ce urmează a finivelat şi gradul de denivelare.
Gazon rulou sector 4
Se pot folosi următoarele echipamente:
– scraperul cu cutie – este deosebit de folosit pentru nivelarea pământului,afânarea pământurilor tari sau pentru adunarea deşeurilor. Poate executa nivelări,umpleri mergând cu spatele sau cu faţa-grader
– graderul nivelează pământul în vederea pregătirii, rapid şi cuacurateţe. Lama poate fi poziţonată hidraulic în orice direcţie. Graderului i se poateataşa un echipament laser pentru nivelarea de precizie;
– grebla – dinţii greblei sparg pământul, nivelează suprafeţele denivelate şiumple gropile. Ridicăturile de pământ sunt greblate iar pietrele şi gunoaiele suntadunate
– greblă de putere
– pulverizează grămezile de gunoi şi pământ, separărocile şi pietrişul, nivelează şi umple.
Gazon rulou sector 4
Lucrează rapid, înainte şi înapoi. Lăţimea delucru este de 1830 mm.Pentru un gazon de lângă casă de zeci de m2 aceste lucrări se execută îngeneral manual sau cu ajutorul utilajelor de grădinărie.O problemă foarte importantă a gazonului de sport, în primul rând şi apoide agrement, este aceea a eliminării excesului de umiditate.
Gazon rulou sector 4
Nu numai că apa nu are voie să stagneze pe gazon (chiar nici o perioadă foarte scurtă) dar ea trebuie săse găsească la o anumită adâncime variabilă funcţie de structura substratului.
Eliminarea apei presupune executarea de drenuri.
Gazon rulou sector 4
Executarea de canale deschise, care eventual poate fi aplicată la un gazonde agrement, este foarte puţin utilizată şinumai acolo unde pe lângă gazon, tot ca element de ornament sau agrement este şiun lac.
Gazon rulou sector 4
Drenurile trebuie realizate de specialişti în domeniu (îmbunătăţiri funciare).Adâncimea la care se instalează drenurile este de:
-0,8-0,9 m în cazul solurilor puţin permeabile;
-0,9-1,0 m în cazul solurilor foarte puţin permeabile;
-1,2-1,25 m în cazul solurilor profunde.
Gazon rulou sector 4
Pentru ca scurgerea apei să se facă fără greutate drenurile trebuie să sedeverseze în conducte de evacuare care la rândul lor sunt deversate într-unrecipient.
Gazon rulou sector 4
O problemă foarte importantă este cea a eliminării apei scurse de petaluzuri cum ar fi cele de la marginea şoselelor (autostrăzilor). La baza taluzurilor se adună apa provenită de pe acestea cât şi cea scursă de pe şosea.
Cantitatea de apă este cu atât mai mare cu cât:
– debitul precipitaţiilor este mai mare;
– infiltraţia în taluz este mai redusă;

– suprafaţa taluzului şi a şoselei este mai mare.

Gazon rulou sector 4