Gazon rulou natural

Crearea de noi zone verzi, protejarea, conservarea i extinderea celor existente, reprezintă un mijloc important de combatere a actiunii factorilor poluanti, i de ameliorare a mediului de viată al oamenilor.

Gazon rulou natural

Pădurile i orice fel de spatiu verde au un rol ecologic esential fiind mari producătoare de oxigen necesar vie ii i contribuie la reducerea poluării fizice, chimice i microbiene, prin crearea unui microclimat favorabil, actionând direct asupra valorilor extreme ale diferitelor factori de mediu (temperatură, vânt, umiditate atmosferică). Numeroase spatii verzi au un rol important în ameliorarea i valorificarea terenurilor degradate sau a celor cu risc ridicat de eroziune precum i în ameliorarea i conservarea peisajelor.

Gazon rulou natural

Spatiile verzi contribuie la îmbunătătirea calită ii vietii omului prin realizarea mediului i cadrului favorabil recreării publice sau private în aer liber, prin îmbunătătirea i înfrumuse area mediului antropic (localităti, unităti industriale) în care omul trăietei muncete, influen ând pozitiv starea psihică ẟi fizică a acestuia. Unele spa ii verzi au o importantă ẟtiin fiică deosebită (grădini botanice, grădini zoologice, rezervatii, parcuri nationale) sau o importantă culturală (grădini istorice, grădini-muzeu, grădini expozitionale).

Gazon rulou natural

Spatiile verzi sunt teritorii (suprafete) amenajate, situate în interiorul sau exteriorul localitătilor, în care vegetatia lemnoasă ẟi ierboasă ocupă procente însemnate i în care se găsesc i diferite dotări cu caracter utilitar, de recreare sau cultural, destinate îndeplinirii diferitelor functii, cu precădere a celor sanitare, recreative i decorative.

Gazon rulou natural

Gazon rulou natural – Unitatea de spa iu verde este delimitată teritorial, fiind caracterizată printr-o serie de elemente, i îndeplinete cel putin o functie principală, având suprafa a variabilă de la câteva zeci de metri păstrati până la sute de hectare.

Gazon rulou natural – Vegetatia este principalul element al spatiilor verzi, fiind constituită din totalitatea plantelor, care împreună cu elemente biotice animale, cu cele fizice naturale (abiotice) i cu cele sociale, formează mediul.

Gazon rulou natural – Mediul este ansamblul în spatiu i timp al factorilor naturali i a celor antropici, care influentează activitatea omului i care este influentată de om.

Gazon rulou natural – Peisajul este potiunea din natură cuprinsă într-o singură privire i care formează un ansamblu, este ansamblul de elemente naturale (relief, sol, apă, aer, vegetatie) i/sau antropice (aezări, construc ii, exploatări industriale) care are funcionalitate i care se manifestă ca un tot.

Gazon rulou natural