Prima pagină » NOUTATI » gazon pret » Gazon pret

Gazon pret

Gazon rulouri Ilfov, gazon pret

Gazon pret

Acestea sunt situate printre blocurile unui raion de locuinte, ale unui cvartal sau ale unui cartier, ocupând suprafete importante, fiind amenajate i întretinute de administra ia locală. Au scop sanitar, recreativ i decorativ.

Gazon pret

Aceste zone verzi servesc ca spatii de joacă pentru copii, pentru plimbările locatarilor sau pentru odihna acestora. În componen a spatiilor verzi din cartierele de locuinte intră: suprafete plantate cu arbori i arbuti, suprafe e îngazonate, partere cu flori, alei pietonale, arii de joacă pentru copii, bănci sau alte spatii pentru odihna pasivă.

Gazon pret

Prin planurile de sistematizare ar trebui prevăzute lă imi optime pentru astfel de plantatii, interpuse fie între blocurile alăturate fie între arterele intens circulate i blocurile de locuinte, pentru diminuarea zgomotului, a noxelor sau a altor factori de inconfort, inerenti în cazul aglomerărilor de locuinte de acest tip.

Gazon pret

Alegerea speciilor i modul lor de grupare se realizează în aa fel încât să se elimine monotonia constructiilor tipizate, în strânsă concordantă cu plantatiile stradale. Astfel, se recomandă folosirea a 2-3 specii lemnoase care să constituie fondul general sau dominanta, i alte multe specii pentru varietate. Speciile vor fi alese i amplasate, în functie de pozi ia, orientarea i înăltimea clădirilor, în functie de pozitionarea ferestrelor, balcoanelor sau a intrărilor blocurilor de locuit. Gazon pret. Cu ajutorul plantatiilor de arbori se pot ameliora curentii puternici ce se formează pe anumite culoare între blocuri, pot fi protejate anumite laturi de insolatiile puternice din timpul verii, pot fi mascate anumite constructii utilitare inestetice (puncte termice, punct de distributie a energiei electrice, parcări, tomberoane).

Gazon pret

Amplasarea speciilor lemnoase trebuie să permită crearea de zone umbrite dar i de zone însorite, să permită un acces facil i o bună vizibilitate pietonilor.

Gazon pret