Gazon natural pret
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ALE GRAMINEELOR CEALCĂTUIESC GAZONUL – Gazon natural pret
 
  Gazon natural pret – Sămânţa este o cariopsă ce conţine un embrion şi substanţe nutritive careasigură nutriţia în perioada germinării şi a primelor zile de viaţă ale plantelor. Ea este învelită în glume care asigură protecţia cariopsei.
 
 Gazon natural pret – Germinarea este ansamblul de fenomene fiziologice care duc la formarea primelor structuri ale plantei pornind de la sămânţă. Încolţirea nu se produceimediat după formarea seminţei ci doar după parcurgerea stadiului de postmaturaţie.
 Gazon natural pret – Seminţele conţin 12-16% apă. Ele îşi păstrează viabilitatea de la doi la zeceani, funcţie de specie şi de condiţiile de conservare (umiditate redusă <20%).

Gazon natural pret

 Pentru a germina este necesar ca seminţele să se îmbibe cu apă (40-80%din greutate) şi de existenţa unei anumite temperaturi mai mică sau mai mare înfuncţie de specie.
 Temperatura este foarte importantă când avem de a face cu un amestec despecii întrucât poate favoriza o specie sau alta în competiţie şi ca atare schimbăstructura şi implicit aspectul covorului vegetal.
 Gazon natural pret
Temperatura optimă este diferită funcţie de vârsta seminţei, de specie, deorigine, de soi; în general ea este cuprinsă între 15-35°C.
 Unele specii pentru a încolţi au nevoie de a parcurge o perioadă detemperaturi scăzute.
 În timpul germinării la început din coleoriză apar rădăcinile embrionare şiapoi hipocotilul şi epicotilul care formează nodurile 1 şi 2 şi apoi coleoptilul.
Gazon natural pret – Sistemul radicular al speciilor de gazon este caracterizat prin aceea cărădăcinile sunt subţiri, fasciculate, situate în cea mai mare parte în tratul superficial,ceea ce face posibil să fie cultivat gazonul şi pe un strat subţire de pământ.
 Majoritatea rădăcinilor (70-85%) găsesc condiţii optime de dezvoltare pânăla adâncimi de 10 cm. Uscăciunea influenţează adâncimea rădăcinilor. Dacă nu seudă gazonul, rădăcinile pătrund mai adânc în sol.
 Primele apar rădăcinile embrionare şi apoi cele adventive.
Gazon natural pret
 În rădăcini se acumulează şi substanţe de rezervă necesare repornirii învegetaţie primăvara sau după ce iarba a fost tunsă.Durata vieţii rădăcinilor este diferită.În funcţie de aceasta există douăcategorii de rădăcini:
– rădăcini anuale (Lolium perenne);
– rădăcini perene ( Poa pratensis).
Mai este de subliniat că activitatea rădăcinilor unor specii (ca Lolium perenne) este întreruptă iarna şi vara.
Gazon natural pret – Dezvoltare şi creştere. În viaţa oricărei plante şi ca atare şi în viaţa acestor  plante există ciclurile vegetativ şi generativ. Pentru gazon interesează doar ciclulvegetativ în care apar lăstari primari, secundari, etc.
Gazon natural pret – Înfrăţirea şi lăstărirea. Sunt caracteristicile care asigură folosireagramineelor pentru gazon. Lăstarii deşi îşi formează rădăcină şi pot trăiindependent, sunt legaţi de ceilalţi formând o tufă.
Capacitatea de înfrăţire este o caracteristică deosebit de importantă întrucâtaceasta asigură elasticitatea covorului vegetal şi o densitate corespunzătoare a plantelor pentru a forma un gazon bine închegat.
Gazon natural pret
Înfrăţirea este determinată de factori genetici (specii, soi) şi influenţate defenofază şi climă. Pentru realizarea înfrăţirii temperaturile optime sunt de 10-20°Ciar apa trebuie să fie suficientă. Cum aceste condiţii se realizează în mod deosebit primăvara şi toamna, acestea sunt perioadele de maximă înfrăţire.
Gazon natural pret
Un sol bogat, corespunzător fertilizat cu N, P, K determină o înfrăţire mai puternică.În înfrăţire un rol important îl joacă înălţimea tunsorii.
Gazon natural pret
Cum acesta seexecută la 2-4 cm (funcţie de tipul de gazon) ea este sub apex ceea ce stimuleazăînfrăţirea şi îndeseşte covorul vegetal. Înfrăţirea determină formarea de lăstari vegetativi şi generativi. Dar cumaceşti ultimi lăstari nu interesează gazonul, nu ne vom ocupa de ei.Interesează în schimb modul de grupare a lăstarilor care asigurăuniformitatea şi elasticitatea gazonului.
Gazon natural pret
Din acest punct de vedere există:
– graminee stolonifere
– graminee cu tufă rară
– graminee cu tufă mixtă
– graminee cu tufă deasă
Gazon natural pret
În privinţa ritmului de creştere, a vivacităţii pentru gazon se folosesc toatetipurile de graminee şi anume cele cu:
– ritm rapid de dezvoltare şi vivacitate mică (Lolium perenne – trăieşte 2-4ani; Lolium multiflorum – trăieşte 1-2 ani);
– ritm mijlociu de dezvoltare şi vivacitate mijlocie ( Festuca pratensis – trăieşte 5-8 ani);
– ritm lent de dezvoltare şi vivacitate mare (Poa pratensis, Bromus inermis, Festuca arundinacea –  trăiesc 10 ani);
– ritm foarte lent de dezvoltare şi vivacitate foarte mare (Deschampsiacaespitosa – trăieşte 35 ani).
Gazon natural pret
O altă însuşire ce interesează foarte mult este precocitatea, considerată camoment de pornire în vegetaţie. La aceste specii contează ca ele să pornească cât mai repede în vegetaţie pentru ca gazonul să primească acea culoare de verde crudfoarte apreciată în zilele de primăvară timpurie.O problemă foarte importantă a ierbii de gazon este acumulareasubstanţelor de rezervă.
Gazon natural pret