Gazon Natural

Atunci când se realizează un spatiu verde, setine seama de anumite principii ẟi legi, care conduc în final la realizarea frumosului. Fiecare component, viu sau inert, are în el însuẟi caracteristici potentiale estetice care se pot transforma în frumos sau frumusete atunci când se organizează unitar mai multe componente. Frumusetea este realizată prin ordine, armonie ẟi proportionalitate, elemente care stau la baza proiectării estetice ale unei unităti de spatiu verde. Legătura dintre continut ẟi formă este indisolubilă în proiectarea spatiilor verzi.

Gazon Natural

Principiul functionalitătii (principiul proiectării organice) presupune proportionarea functională a volumelor, suprafetelor ẟi formelor planului.

Gazon Natural
Notiunea de functionare nu presupune doar alcătuirea unor ansambluri compuse numai din elemente necesare functionării lor ci ẟi a conditiilor psihologice, sociale ẟi economice ale unei perioade date. Frumusetea este un element functional.

Gazon Natural

Prin acest principiu se realizează maximum de armonie a relatiei plan-mediu, în care planul corelează optim folosinta cu ambientul. Sistematizarea fiecărui spatiu verde trebuie să satisfacă dezideratele functionale ẟi să corespundă pe deplin cerintelor categoriei de public pentru care este destinat sectorul sau zona respectivă

.
Gazon Natural
A fi functional un element înseamnă a fi dimensionat fizic atât fată de omul luat ca individ (bancă, treaptă, alee) dar ẟi fată de omul colectiv (poartă de acces, căi de acces largi sau scări monumentale pentru zonele intens frecventate, căile de evacuare a publicului unui stadion sau teren sportiv). Functionalitatea unei zone sau a unui sector presupune ẟi existen a dotărilor necesare activitătilor specifice acesteia dar ẟi armonizarea vecinătătilor între aceste sectoare (sectorul copiilor sau cele ale diferitelor sporturi generatoare de zgomot nu se vor învecina cu cel destinat odihnei pasive) sau chiar a întregului spatiu verde cu zona înconjurătoare (un parc destinat relaxării ẟi odihnei nu va fi functional în vecinătatea unei întreprinderi mari, generatoare de zgomot sau chiar de poluare).

Gazon Natural